Zwroty oraz reklamacje

Zwrot

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres:

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

lub Mailem na adres: kontakt@skladanaslomka.pl.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 15 PLN.

Towar należy odesłać na adres (dla piaskownic z uwagi na gabaryt inny adres, adres na dole) :

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

________________________________________

UWAGA ZWROTY I REKLAMACJE DLA CHOINEK SZTUCZNYCH INNY ADRES

MsNoo Sp. z o.o.
Motylewska 24
64-920 Piła (PL)

________________________________________

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep internetowy www.skladanaslomka.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 • Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania, i powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi częściami i akcesoriami.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu środków.
 • Koszty przesyłki w całości pokrywa kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 • Jeśli podczas zakupu skorzystali Państwo z bonusu, kodu rabatowego lub kodu promocyjnego środki te traktowane są jako rabat i nie mogą zostać zwrócone. Zwrotowi podlega tylko zapłacona kwota.
 • Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacja

Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.skladanaslomka.pl, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres kontakt@skladanaslomka.pl lub listownie na adres (dla piaskownic z uwagi na gabaryt adres na dole):

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

 • Klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany. Do odesłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego, jeśli został sporządzony.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

UWAGA ZWROTY I REKLAMACJE DLA CHOINEK SZTUCZNYCH INNY ADRES

MsNoo Sp. z o.o.
Motylewska 24
64-920 Piła (PL)